Liens d'accessibilité

Mali sigida kalata ani lakana baliya- Fatumata Harber ni bololow kunafonin dila dow ka bow Tumutu mara wele kela Modibo Dembele


Fatoumata Harber, ni bololow kunanfonin dila dow ka bow Tombuctu marala, ye a a yira ko sisan lakana baliya kololow bison ka finye ba bila Kari dow sigida kalata nata la Mali la. A ye wele wele bila ka gnensi jamanadenw ma ko uka mokow sugandi mokow munu bina seka u jigi faa.

XS
SM
MD
LG